Montana State University

John Thompson, Associate Professor of Spanish

John Thompson
Spanish Advisor

Office: Gaines 118E
Phone: 994-6445
Email: john.thompson166@gmail.com
Office hours: TBA & by appointment

 

Fall 2013 Classes:

SPNS 320 Spanish Culture & Civilization, MWF 1:10 - 2:00 p.m.

SPNS 362 Hispanic Poetry, MWF 2:10 - 3:00 p.m.

SPNS 460 Contemp Spain & Nations, MWF 12:00 - 12:50 p.m.

 

Spring 2014 Classes:

SPNS 342 Spanish Literature II, TR 12:15 - 1:30 p.m.

SPNS 363H Spanish Cinema, TR 1:40 - 2:55 p.m.

 

Education:

Ph.D.
M.A.
B.A.
 

Spanish, University of Michigan, 2003
Spanish, University of Michigan, 1998
Licenciatura, Hispanic and English Literature and Linguistics,
                     Universidade de Compostela, Galiza, Spain, 1995

 

Publications

Books

La memoria traumática sustituida por el placer y la fantasía: La Isla de San Simón. (Replacing
          Traumatic Memory with Pleasure and Fantasy: The Island of San Simón, Galiza). Expected
          date of publication: December 2014. Print.

As novelas da memoria: trauma e representación da historia na Galiza contemporánea (The Novels
          of Memory: Trauma and Representation of History in Contemporary Galiza). Vigo: Editorial
          Galixia, 2009. Print.

Book Chapters

“Feminismo e nacionalismo: as perspectivas teóricas de María Xosé Queizán” (Feminism and
          Nationalism: María Xosé Queizán’s Theoretical Perspectives). Cara a unha poética feminista.
           Homenaxe a María Xosé Queizán
(Toward a Feminist Poetics. Homage to María Xosé
          Queizán). Eds. Camino Noia and Manuel Forcadela. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2011:
          229-242. Print.

“Portuguese or Spanish Orthography for the Galizan Language?: An Analysis of the conflito
          normativo
.” Contemporary Galician Studies: Between the Local and the Global. Eds.Kirsty
          Hooper and Manuel Puga. New York: Modern Language Association, 2011: 143-165. Print.

Articles

“O canteiro forxador dun simbolismo revolucionario: os monumentos conmemorativos de Valdi na
           Coruña, Aranga e Santa Mariña (Guitiriz)” (The Stonemason Creator of Revolutionary
           Symbolism: Valdi’s Memorials in A Coruña, Aranga, and Santa Mariña (Guitiriz)). Xermolos.
           Forthcoming: Summer, 2014. Print.

“Reimaginando la nación gallega a través de los logros democráticos de la Segunda República y el
          trauma provocado por el fascismo” (Re-imagining the Galizan Nation through the Democratic
          Achievements of the Second Republic and the Trauma Caused by Fascism). Confluencia:
          Revista Hispánica de Cultura y Literatura
. Spec. issue: Derechos Humanos y Literatura. 29.1
          (2013): 56-68. Print.

“A Tango of Lost Love and Women’s Liberation: An Analysis of Maria Xosé Queizán’s Feminist
          Theory and Her Novel Amor de tango.” Bulletin of Hispanic Studies. 85.3 (2008): 343-359.
          Print.

“Narrative Fiction in Galiza: The Long Path between Oblivion and Memory.” Journal of Iberian and
          Latin American Studies.
12.1 (2006): 53-77. Print

“The Civil War in Galiza, the Uncovering of the Common Graves, and Civil War Novels as Counter-
          Discourses of Imposed Oblivion.” Iberoamericana. 18 (2005): 75-82. Print.

Article in Conference Proceedings

“Metáforas médicas, memoria traumática e bufonaria do fascismo en O lapis do carpinteiro.”
          Memoria e identidades: VII Congreso da Asociación de Historia Contemporánea. Santiago de
          Compostela-Ourense
. Coord. Justo Beramendi and María Xesús Baz. 21-24 Sept. 2004. No
          date. Web. 5 May 2012: 1420-1430.

Interview of Author

“Entrevista con María Xosé Queizán (07/01/10).” Cara a unha poética feminista. Homenaxe a María
          Xosé Queizán
(Toward a Feminist Poetics. Homage to María Xosé Queizán). Eds. Camino
          Noia and Manuel Forcadela. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2011: 293-296. Print.

Submitted Article

“Replacing Traumatic Memory with Pleasure and Fantasy: The Island of San Simón, Galiza.” Social
           and Cultural Geography.

Work in Progress

Book: Memorials in Galicia: A Cartography of Memory. Expected publication date: Summer 2015.

Documentary film: A conmemoración dos crimes franquistas: unha radiografía da memoria
          traumática na Galiza
. (Commemoration of Francoist Crimes: An Ex-ray of Traumatic Memory in
          Galiza). Based on filmed interviews I have conducted in Galiza since January 2010. Expected
          release date: Summer 2016.

Media Coverage (A selection)

“Precísase conciencia histórica para ter conciencia política.” Interviewed by Ana Marín in Faro de
          Vigo
. 11 July, 2013. Click here for pdf.

“Paseo por la memoria histórica.” Interviewed by Arnesio Coto in El progreso. 6 June, 2013. Click
          here for pdf.

“Cartografía de la memoria: un profesor estadounidense censa los monumentos gallegos a las
          víctimas del franquismo para reivindicar su utilidad pedagógica.” Interviewed by Paola
          Obelleiro in El País. 25 June, 2012. Click here for pdf.

“O profesor John Thompson da Universidade de Montana presenta a súa pescuda sobre arte e
          memoria.” Interviewed by the Instituto de Estudos Miñoranos (IEM). 17 June, 2011.
          Click here.

“Thompson recompila as novelas da memoria e busca novos camiños de transmisión.” Diario de
          Ferrol
. 26 May, 2010. Click here for article.

“Literatura: os mellores de 2009: os críticos literarios de CulturaGalega seleccionan os libros do
          ano que remata.” culturagalega.org. 28 Dec, 2009. Click here for pdf.

“A II República divide aos nacionalistas polo seu vencello co Estado.” Interviewed by Ana Salgado
          in Protexta. Fall 2009 (published with the December issue of Tempos Novos). Click here for
          pdf.

“Un americano mergullado na novela galega: John Thompson publica o primeiro estudo sobre
          literatura da Guerra Civil.” Interviewed by Daniel Salgado. El País: Galicia. 4 September, 2009.
          Click here for article.

““John Thompson, estudoso da literatura galega.” Interviewed by Manuel Xestoso in A Nosa Terra.
          30 July-2 September, 2009. Click here for pdf.

 

JT Book 1 JT Book 2

 Campus ToolsStudent E-MailDesire2LearnMy InfoIT ResourcesMy Passwords